Výsledky

Výsledky po jednotlivých ročníkoch

 
 

Tabuľky a štatistiky Ligy lanovky

- Traťové rekordy LL: 6:15 min Andrej Paulen resp. 7:53 min Diana Tešovičová
- Tabuľky najlepších bežeckých časov a výkonov per bežec: link
- Štatistiky podľa bežcov: link
- Štatistiky podľa ročníkov: link
- Výsledky všetkých ročníkov LL:  link